Udskriv

Støt os

Sendt til Indhold

Sådan kan du støtte os

 

Du kan blive medlem af instituttet ved indbetaling af medlemskontingent kr. 100 på konto 2277 0742862720. Du er selvfølgelig velkommen til at donere større eller mindre beløb.

Vi har kvinder som er enlige mødre med flere børn og som er langt fra arbejdsmarkedet, har svag uddannelsesmæssig baggrund og dårlige danskkundskaber. vi har også kvinder med fysiske problemer på grund af dårlig ernæring, overvægt, desuden har vi også kvinder med psykosomatiske smerter som følge af f. eks. traumatiserende oplevelser.  

Vi har også kvinder, der har en meget isoleret dagligdag, fordi de kun har et begrænset netværk, og hvis sociale kontakt er begrænset til den nærmeste familie og enkelte venter, på grund af, de har dårlige danskkundskaber og også af den grund er hæmmede i forhold til deltagelse i det sociale liv og samfundslivet

 

Din støtte kan gør et forskel for disse kvinder, du kan også støtte center med at donere et større beløb og hjælpe os med at forsatte med at skabe en kombination af et rådgivningssted, et værested og et aktivitetssted for disse kvinder

 

 

 

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Økonomisk rådgivning

VIKC tilbyder økonomisk rådgivning.
Har du brug for økonomisk rådgivning, hjælp til at søge et lån, hjælp til at bruge netbank eller noget andet som handler om økonomi, så er du velkommen til at bestille en tid hos en af centrets frivillige Finans folk. 
Økonomisk rådgivning tilbydes hver torsdag mellem kl.16.00 og 18.00. ...

Læs mere...