Nyheder

Udskriv

Ægteskab med omhu

Sendt til Nyheder

Projekt Ægteskab med omhu, der fik økonomisk støtte fra Socialministeriet, er fortsat i fuld gang og over midtvejs i bevillingsperioden. Projektet har fokus på at bekæmpe æresrelaterede konflikter gennem forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse.

 

Debat- og temamøder:

21Vi har haft mange debat- og temamøder med temaer så som demokrati, ligestilling, rettigheder og danske værdier. Vi har diskuteret ligestilling i hjemmet og ligestilling på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet – om fx ulighed på det danske arbejdsmarked. Ved hvert tema fortæller VICK kvinderne, hvor de kan indhente flere oplysninger om emnet, hvor de kan søge professionel rådgivning, navne på relevante organisationer mv. Flere af emnerne holder vi mere end et møde om, fordi kvinderne viser stor interesse.

Mentorordninger:

Vi har det sidste halve års tidiværksat mentorordninger for at styrke kvindernes viden om dansk kultur, værdier og det danske samfund. Vi har pt. 12 mentorpar. Der er blevet afholdt et kursus til mentorer og mentees om mentorprogrammet. Foreningen for Mentorservice har stået for kurset, hvor vores mentor-par bliver klædt på til deres roller. Dette arbejder vi videre med her i den sidste periode af projektet.

Ny definition af målgruppen:

Vi har redefineret vores målgruppe, som nu omfatter:

”Nydanske kvinder, som er fanget i traditionelle mønstre og/eller som mangler viden om demokrati, ligestilling, rettigheder og danske værdier mv., samt nære familiemedlemmer og bekendte hertil”.

Efter endt projektperiode har mindst 50 kvinder deltaget i projektet fra 4 forskellige kommuner.

 

Foreløbige resultater:

Her er en oversigt over vores reviderede succeskriterier sat sammen med projektets foreløbige resultater:

 

Succeskriterier:

Resultater:

60 % af deltagerne har deltaget aktivt i projektet

40 kvinder har pt. deltaget i min. 8 af projektets aktiviteter.

35 % af deltagerne har fået større netværk

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført som del-resultat.

100% af de adspurgte oplever at de gennem de aktiviteter, som de har deltaget i gennem projektet, har lært flere mennesker at kende.

35 % af deltagerne har deltaget i et mentorforløb

Vi har indtil videre matchet 12 mentor-par.

60 % af deltagerne oplever øget viden om ligestilling, rettigheder og demokrati

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført som del-resultat.

100% af de adspurgte svarer, at de har fået mere viden om deres rettigheder, ligestilling og demokrati. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 22 kvinder fra projektet.  Heraf har 9 kvinder været udsat for æresrelateret tvang, vold og/eller social kontrol.

Ny workshop:

VIKC inviterer samarbejdspartnere og interessenter, der enten arbejder med eller ønsker at arbejde med samme målgruppen og/eller samme tema, til workshop:

Mandag den 28. april 2014 kl. 10-13, i VIKCs lokaler på Oksens Kvarter 12, Albertslund.

På denne workshop vil de opnåede resultater blive diskuteret og videreformidlet med henblik på mainstreaming af projektets resultater, erfaringer og metoder. Du kan allerede nu mulighed for at tilmelde dig workshoppen på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmeldingsfristen er 14. april.

Mere information:

Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Add a comment (0)

Udskriv

Projekt Frue i eget liv

Sendt til Nyheder

Frue i eget husProjektet Frue i eget liv har fået bevilget støtte fra TrygFonden. Støtten dækker projektperioden 1. september 2013 til 31. august 2014 og projektet er således allerede godt i gang. Projektets deltagere er rekrutteret, aktiviteterne er i fuld gang og det første møde i følgegruppen er afholdt. Dette nyhedsbrev handler om projektets målgruppe, succeskriterier, igangværende aktiviteter mv.

 


Kort om projektet og målgruppe:
Projektet støtter udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse, sprog og som lever i dysfunktionelle familierelationer og/eller er enlige med forsørgelse for mange børn.

Vi arbejder på at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.

Mange kvinder i målgruppen af sårbare, enlige og isolerede mødre med indvandrerbaggrund lider af livsstilssygdomme grundet fejlernæring, for lidt motion, usund kost, d-vitaminmangel mv. Flere lider også af fysisk nedslidning, som følge af hårdt fysisk arbejde og/eller mange børnefødsler; herunder for de somaliske kvinders gener som følge af omskæring. Mange kvinder har desuden psykosomatiske smerter som følge af traumatiserende oplevelser.

Rekrutteringen til projektet gik nemt, målgruppen finder os selv. Der kommer nogle dage 30 kvinder.


Aktiviteter i projektet:
273Af igangværende aktiviteter kan vi nævne at der er holdt flere oplæg for kvinderne. VIKC har givet ”Undervisning i indkøb”, sund og nem mad. Fx har vi fortalt kvinderne om Nøglehulsmærket – mærket, der gør det nemmere at finde de sundere produkter, når du handler. VIKC har også inviteret en sundhedsformidler til at holde flere oplæg. Først 2. gang hun var i centret begyndte kvinderne at høre på hende, særligt blev de chokerede over: ”Hvidt brød og hvide ris giver kræft i tarmen”.
Vi har også kørt kurser for jobsøgning (Individuelle kurser) som kvinderne er rigtig glade for. Vores systue er blevet meget populær og har samlet mange kvinder, som normalt ikke har noget netværk.
Fredag aften byder VIKC på fælles spisning – der kommer min. 15 kvinder med hver min. 2 børn. Udover fællesspisning er der motion for kvinderne, så som mavedans mv. – men vi kalder det ikke motion, for så vil kvinderne ikke. Herudover tilrettelægger vi et motionsprogram til den enkelte kvinde, så hun har mulighed for også at dyrke motion derhjemme; og vi planlægger mange flere oplæg om bl.a. fysisk og psykisk sundhed og sundhedsfremmende tiltag, herunder vejledning om livsstilssygdomme.
I fællesskab laver kvinderne også mad fra deres oprindelseslande. På denne måde får kvinderne brugt deres kompetencer inden for madlavning, og vi mødes om noget vi har til fælles. Vi lærer kvinderne om sund mad, og inviterer fx foredragsholdere til at komme og tale med kvinderne om sund mad, familieliv og andre temaer. Vi tilbyder også lektielæsning for mor og barn samt fokuserer på at etablere fællesaktiviteter for mor og barn, så deres indbyrdes forhold styrkes.


Projektets succeskriterier:
Gennem fælles aktiviteter, undervisning, lektielæsning, dialog og individuelle samtaler er nogle af succeskriterierne, at:
• At der etableres kontakt til 20-25 kvinder fra målgruppen, og min. 15 kvinder deltager i flere og mindst en af projektets gennemgående aktiviteter
• At 60 % af deltagerne i følge eget udsagn øger deres viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring
• At 55 % af deltagerne i følge eget udsagn har ændret deres motions og bevægelsesvaner i en sundere retning
• At 70 % af kvinderne i følge eget udsagn oplever øget trivsel.


Første møde i følgegruppen:
I januar afholdte vi første møde med følgegruppen. Følgegruppen består af relevante aktører, der mødes og løbende giver faglig sparring til projektet. Medlemmer af følgegruppen er:
• Sharleny Stanislaus, læge
• Rikke Stougaard Olesen, ABC
• Anja Kreutzmann, sundhedsplejerske og faglig koordinator i Brøndby
• Samira Lastat, socialrådgiver
• Nils Jensen, formand for sundheds og socialudvalg i Albertslund kommune, og medlem af sundhedsrådet
• Ole Brand, cand. Polit-kandidat i Statsvidenskab fra Københavns Universitet

På mødet gennemgik vi bl.a. hvad medlemmer af følgegruppen hver især kan bidrage med for at kvalificere vores samarbejde, mainstreame projektets metoder og erfaringer til gavn for projektets målgruppe. Vi kom ind på interessante emner, så som inspiration fra et overvægtsprojekt i Brøndby, et muligt samarbejde med Indvandrermedicinsk klinik på Hvidovre Hospital og opmærksomhed på social ulighed, samt fokus på dialog og på at blive udfordret på værdier og holdninger.


Formidling af projektets resultater:
Metoder, resultater og anbefalinger bliver løbende i projektperioden formidlet ud til samarbejdspartnere, relevante aktører og interessenter. Efter den endelige evaluering bliver resultater og anbefalinger formidlet samlet til relevante aktører og interessenter, så som sundhedscentre, distriktspsykiatrien, støttekontaktpersoner, jobcentre, socialcentre, organisationer og andre frivillige foreninger, der arbejder med eller ønsker at arbejde med et tilsvarende fokus.


Mere information:
Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

24

 

Add a comment (0)

Udskriv

Vores åbningstider og program for 2014

Sendt til Nyheder

Kontakt os på telefon: 27340610 – 43661122 eller via vores hjemmeside www.vikc.net

Du kan også henvende dig personligt i vores åbningstider

Vores åbningstider

(Se også skemaet her)

Mandag:

Lukket i værestedet

Telefoniskrådgivning fra 9 til 16

Individuelrådgivning fra 10 til 16, efter aftale

Tirsdag:

Åbent i værestedet fra 10-12

Telefoniskrådgivning fra 9 til 16

Individuelrådgivning fra 10 til 16, efter aftale

Udflugter fra 12 til 15, tilmelding er nødvendig

Onsdag

Lukket i værestedet

Telefoniskrådgivning fra 9 til 16

Individuelrådgivning fra 10 til 16, efter aftale

 

Torsdag:

Åbent i værestedet fra kl.10 til kl.15.00

Telefoniskrådgivning fra 9 til 16

Fredag

Åbent i værestedet fra kl.17 til kl.21.00 (Aftenåbnet For mor og barn m. fælles spisning 17.00-21.00.Tilmelding er nødvendig)

Telefoniskrådgivning fra 9 til 16

Individuelrådgivning fra 10 til 16, efter aftale

Add a comment (0)

Udskriv

Danskundervisning

Sendt til Nyheder

DanskundervisningI 2013 har vi droppet papir og tavle og prøvet at gøre danskundervisningen mere målrettet ved at lære brugerne dansk uden at de lægger mærke til det.

Mange af vores brugere var utålmodige under undervisning og nogle havde svært ved at sidde stille og følge med, især de kvinder som hele deres liv har haft svært ved at blive undervist. Deltagelse i danskundervisning er ikke en krav eller forpligtelse over for vores brugere, men et tilbud for at hjælpe de kvinder, der har svært ved at tale dansk, og også et tilbud til de isolerede kvinder, som ingen viden har om det danske samfund.

Det er så vigtigt for os at tilbyde vores målgruppe danskundervisning, fordi gennem undervisningen, får vi styrket mange af vores brugers viden omkring lovgivning, historie, kultur og demokrati. Vi har derfor besluttet os for at gøre danskundervisning anderles og mere attraktiv.

Vi valgt at tilbyde danskundervisning, når vi alle er samlet rundt om bord til morgenmad. Kvinderne bliver undervist på dansk i forskellige emner. Når vores sprogunderviser Britta Jørgensen begynder undervisning lytter kvinderne med stort opmærksomhed, og deltager med glæde ubevist om undervisning og er med i debatten.

Britta vælger et emne fra gang til gang, for eksempel kvinders dag, ligestilling, dansk kultur, fastelavn, danske helligdage osv. På den måde sikrer vi, at kvinderne få den viden, de har brug for.

Kvinder deltager aktiv, stiller spørgsmålet og nyder temarne.

Den nye undervisningsmåde har gavnet kvinderne og fået dem til at deltage aktivt.

Add a comment (0)

Udskriv

Nyhedsbrev 2: Ægteskab med omhu

Sendt til Nyheder

Projektet Ægteskab med omhu, der har fået bevilget 452.000 kr. fra Socialministeriet er i fuld gang og ca. midtvejs i bevillingsperioden. Projektet har fokus på at bekæmpe æresrelaterede konflikter gennem forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse. Vi har fx dialog med målgruppen om ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, social kontrol og familiekonflikter.

Aktiviteter

Vi har afholdt flere temamøder og workshops på VIKC med fokus på ligestilling, demokrati, kulturmøder m.m. Vi har haft kontakt til over 300 mennesker på forskellig vis - også folk, der ellers ikke ville have deltaget i arrangementer mv. Her er et overblik over nogle af de aktiviteter, vi har gennemført til nu:

 • Torsdagscafe: Vi havde inviteret Karin Ingemann fra Social- og Integrationsministeriet, Demokratikontoret og der deltog 25 kvinder og døtre fra centeret. Her blev Straffelovens §227 bl.a. diskuteret, hvor det blandt andet fremgår, at en straf for vold eller voldtægt "kan nedsættes eller bortfalde", hvis gerningsmanden og offeret gifter sig. Det betyder meget for os/kvinderne, især når vi kommer til Marokko - at vi ikke gør det forkert i Danmark. Hvorfor skal voldsmanden slippe for straf? Karin Ingemann rejste problemstillingen i ministeriet, da hun kom tilbage: centerets kommentarer blev taget med og nu bliver det fjernet fra loven.
 • Debatmøder - bl.a. hos kvindeforeningen Tingbjergs Eves Univers og nogle studerende fra Panum instituttet, hvor VIKC var på besøg. 50 deltagere, kvinder og deres døtre som var i alder 13-20 år. Forslaget til straffeloven om 4 års fængselstraf blev debatteret: 4 års fængsel til forældre, der udsætter deres børn for tvangsægteskaber blev drøftet. De unge deltagere tog afstand fra det - de vil aldrig stå frem og anmelde deres forældre, hvis de bliver tvangsgift - ingen ønsker at se deres forældre fængslet. Som en pige sagde: ”Min familie er min identitet – og de vil slå hånden af mig, hvis jeg står frem. Så vil jeg hellere ofre min lykke og bevare min identitet. Hvis mine forældre ikke blev straffet ville jeg gerne stå frem og sige at jeg er i mod det”.
 • Konference - Konferencen blev holdt marts 2013 på Kongsholm Gymnasium & HF, var velbesøgt med 121 gæster, og det var et blandet publikum med såvel danskere som mænd og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Velkomst ved Steen Christiansen, borgmester, Hakima Lasham Lakhrissi, projektleder præsenterede Ægteskab med omhu – og Oplæg v/ imam Elghioune Elhoussaine, formand for Muslimsk Kulturcenter (MKC): Hvad siger Islam om tvangsægteskaber? Og Oplæg v/ jurist Amina M’Harrech: Hvad siger den marokkanske lov om tvangsægteskaber? Tvangsægteskaber er ulovlige, begge parter skal være enige i ægteskabet. Det lykkedes at få nogle deltagere som normalt aldrig kommer til arrangementer, her fik mange mulighed for at danne et netværk med andre, og fik besvaret deres spørgsmål af både jurist og imam. Et resultat fra konferencen: En far tog sin datter med, fordi hun nægtede at sige ja til den ægtefælle han har valgt for hende, han oplyste datteren om, at det er hans pligt at finde en god ægtefælle til hende ifølge islam, hun rettede ham og sagde at tvangsægteskaber er ugyldige ifølge islam, og konferencen var en mulighed for at overbevise sin datter at han har ret. Faren blev chokeret og overrasket efter imamen og juristens oplæg: ”Jeg er meget glad og taknemlig for at få lov til at være med i dag på trods af, at vi ikke har tilmeldt os. Denne konference har forhindret mig i at begå en kæmpe forbrydelse mod min datter og min religion. ”
 • Juridisk rådgivning - med jurist Amina M’Harrech fra Marokko, der bl.a. oplyste om strafferammen og tvangsægteskaber – det eksisterer ikke så meget længere i Marokko som det gør her i DK – men den første generation har svært ved at give slip på ”traditionerne”. Temaer var bl.a. rettigheder i forbindelse med skilsmisse, manglende viden om rettigheder, lovgivning, regler for familiesammenføring, og rettigheder når manden gifter sig med kone nr. 2. Det var en stor succes og Amina blev efterspurgt af flere foreninger.
 • Demostation mod brandene i Albertslund - Centeret ville give kvinderne mulighed for at inddrages i en sag som vi ved at de også brænder for, men ikke tør stå frem med. "I dag handlede om at være sammen, stå sammen på gaden og vise at vi også elsker Albertslund, og vi vil være med til at bidrage til fælleskabet. Stop med at skade vores by, vi vil ikke finde os i det, var vores budskab." Kvinderne fik mulighed for at låne flotte røde hjerter af Agenda Centret, som indeholder forskellige budskaber, og kvinderne havde selv valgt hvilket hjerte de vil holde og gå med på gaden.
 • Diskussion blandt kvinderne om lærer-lockouten i april 2013.
 • Temamøder - fx om bøsser og lesbiske, ligestilling på arbejde, ligestilling i hjemmet, uddannelse, samarbejde med skoler og institutioner, menneskerettigheder, integration, netværk, depression, ansvar og forpligtelse.
 • Kultur- og samfundsfagsundervisning: VIKC´s sprogunderviser underviser VIKC´s brugere en gang om ugen i dansk kultur og samfund. Kvinderne deltager aktivt og spørger til dansk kultur og tradition, fx jul og påske, hvordan lever danske familier, hvordan fungerer ægtepar, hvad er deres roller, hvordan kræves ligestilling derhjemme, hvordan kan man stille krav og hvornår skal man sige fra?


Mentorordninger

VIKC har afholdt en introduktion om mentorordninger med detaljer om mentor og mentees roller og forventninger til hinanden. Mentee er ”ressourcesvage” kvinder med sociale problemer, ofte isolerede og har for lidt eller ingen viden omkring ligestilling og deres rettigheder. Mentorer er ”ressourcestærke” kvinder, som har en uddannelsesbaggrund og som er godt integreret i Danmark med stort kendskab til samfundet. Vi har indtil videre matchet 3 mentor-par. Vi arbejder stadig på at etablere flere mentor-par, og tager kontakt til mulige mentorer og mentees. Vi tager hensyn til sprog når mentor og mentee bliver matchet. Vi synes at det er bedst for mentee at blive matchet med en mentor, der kan hendes dialekt. På den måde sikrer vi en god kontakt og undgår sproglige misforståelser. Vi tager også hensyn til kemi mellem mentor og mentee. Mentorpar har mulighed for at mødes i vores lokaler, eller de kan også vælge at mødes andre steder. De bestemmer selv, hvor mange gange de vil mødes om måneden, og VIKC står for opfølgning. Med denne mentorordning ønsker VIKC at styrke kvindernes viden om dansk kultur, værdier og det danske samfund.

Oplysningskampagner

VIKC har holdt oplysningskampagne ved Frederiksberg Medborgers Dag. Der blev oplyst om Ægteskab med omhu´s aktiviteter. De samme oplysninger blev givet videre til gæsterne ved VIKC´s informationsbord til Albertslunds Internationale Dag i maj 2013.

Workshop om resultater og metoder

Vi afholdt workshop juni 2013, hvor vi havde inviteret etniske minoritets kvinders råd, etniske minoritets rådet, følgegruppe for ægteskab med omhu, team for uønsket ægteskaber, Integrationsrådet i Albertslund, LOKK, Tyrkisk Kulturforening, Dansk-Marokkansk kulturforeningen, pakistansk kulturforeningen, Tingbjergs Eves Univers, Dansk Kvindesamfund, Indvandrerrådgivning, Ung til Ung rådgivning for indvandrer, Kvinfo og Kvinderådet. Deltagere var: Susanne W. Fabricius, Projektleder/LOKK.; Lise Overgaard, Pæd. adm. Konsulent/ Team for uønsket ægteskaber, Jobcenter Albertslund; Britta Jørgensen, underviser; Pernille Sederberg, evaluator for projekt Ægteskab med omhu; Majbritt Brander, underviser og formand; Samira Lastat, socialrådgiver, Ballerup kommune; Rachida Louardi, pædagogstuderende og skal i praktik på et krisecenter og Hakima Lasham Lakhrissi, VIKC. De foreløbige projekt-resultater blev præsenteret og vi fik diskuteret metoder, herunder forældresamarbejdet, forebyggende indsatser og dialog.

Mere information

Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Add a comment (0)

Udskriv

Center får støtte til kvinde-projekt

Sendt til Nyheder

Projektet "At blive frue i eget liv" har fået 250.000 kroner fra Trygfonden

001Gennem hjælp til selvhjælp ønsker Vestegnens Indvandrer Kvindecentret (VIKC) at støtte udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse, sprog og som lever i dysfunktionelle familierelationer og/eller er enlige med forsørgelse for mange børn.

Til det formål har man oprettet projektet "At blive frue i eget liv". Et arbejde der netop har modtaget støtte på 250.000 kroner fra Trygfonden.

Det vækker naturligvis glæde i VIKC:

”Vi takker Trygfonden for deres støtte. Denne støtte betyder utrolig meget for os”, siger en af VIKC"s brugere.

Sårbare og enlige

Mange kvinder i målgruppen af sårbare, enlige og isolerede mødre med indvandrerbaggrund lider af livsstilssygdomme grundet fejlernæring, for lidt motion, usund kost, d-vitaminmangel mv. Flere lider også af fysisk nedslidning, som følge af hårdt fysisk arbejde og/eller mange børnefødsler.

Mange kvinder har desuden psykosomatiske smerter som følge af traumatiserende oplevelser, og med dette projekt kommer vi til at hjælpe en del af kvinderne og nå de kvinder, der føler sig trygge ved VIKC og som måske føler sig utrygge ved det offentlige system. Blandt andet ved inddragelse af frivillige samt faglige vejledere og oplægsholdere.

Projektet anlægger et helhedsperspektiv på kvinderne, og støtter kvinderne i at blive mere selvhjulpne ved at tage udgangspunkt i deres egne ressourcer og motivation til i højere grad at blive frue i eget liv.

Hvis nogle er interesseret i at deltage i projektet, som frivillige eller som brugere er man velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på 27340610 eller via Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Add a comment (0)

Udskriv

Workshop om æresrelaterede konflikter

Sendt til Nyheder

0111Vestegnens Indvandrer Kvindecentret havde arrangeret en workshop om æresrelaterede konflikter for andre, der enten arbejder med dette emne eller interesserer sig for det. Formålet var at udveksle erfaringer og lære af hinandens viden omkring bekæmpelse af æresrelaterede konflikter. LOKK, team for uønskede ægteskaber i Albertslund Kommune og flere andre deltog til workshoppen

Der blev drøftet forskellige emner der relaterer sig til kultur, ligestilling, tvangsægteskaber eller andre former for tvang, som undertrykker særligt unges demokratiske rettigheder

Projektets resultater og metoder blev bl.a. mainstreamet via workshoppen. Projektets evaluator Pernille Sederberg orienterede om, at der er afholdt flere temamøder og workshops på VIKC med fokus på ligestilling, demokrati, kulturmøder m.m. Mange kvinder og deres døtre har deltaget og ivrigt diskuteret forskellige paragraffer i straffeloven, særligt den om at straffen for vold eller voldtægt "kan nedsættes eller bortfalde", hvis gerningsmanden og offeret gifter sig. Denne paragraf bliver nu fjernet fra straffeloven. Der er også diskuteret arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber, herunder at tvangsægteskaber er ulovligt og ugyldig ifølge Islam.

Projektet har haft kontakt til over 300 mennesker på forskellig vis - også folk, der ellers ikke ville have deltaget i tilsvarende arrangementer. En af årsagerne til projektets succes er, at formidlingen sker fra indvandrer til indvandrer. Og dette bliver særlig tydeligt i den kommende tid, hvor VIKC gennem projektet opretter mentorforløb. Omdrejningspunktet for mentorforløbene bliver ligestilling, demokrati, rettigheder - ligestilling både derhjemme og på arbejdsmarkedet. VIKC arbejder nu på at finde velintegrerede og vidende rollemodeller med indvandrerbaggrund og med viden/erfaringer om ligestilling, demokrati, rettigheder – og derefter matcher VIKC med en af de kvinder, der deltager i projektet, og som har brug for den viden.

Hvis man er interesseret i at være mentor, kan man kontakte Vestegnens Indvandrer Kvindecentret via hjemmesiden www.vikc.net

Add a comment (0)

Udskriv

Invitation til workshop om tvangsægteskaber

Sendt til Nyheder

Mandag den 3. juni 2013. kl.17.00-20.00

Sted: Vestegnes Indvandrer Kvindecentret, Oksens kvarter 12, 2620 Albertslund

Workshop om tvangsægteskaber i VIKC.netVestegnens Indvandrer Kvindecentret er i fuld gang med projekt Ægteskab med omhu, og i denne forbindelse inviterer vi til workshop med henblik på erfaringsudveksling med projekter eller initiativer, som arbejder med samme område – eller som ønsker at arbejde med samme område.

Vi har arrangeret forskellige aktiviteter for både forældre og unge, vi har bl.a. kørt debatmøder, temamøder, kurser og individuel rådgivning. Vi har også afholdt en konference, hvor vi havde inviteret en imam og en muslimsk jurist, som fortalte om religion og Islamisk lovgivnings holdninger til tvangsægteskaber. Konferencen var velbesøgt, 121 gæster mødte op i alt, og det var et blandet publikum med såvel danskere som mænd og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Der var mange spørgsmål til oplægsholderne efter deres oplæg.

På dagen vil vi fortælle mere om vores opnåede resultater samt diskutere og udveksle vores erfaringer med jer. Og forhåbentlig kan vi lære af hinandens erfaringer.

Vi håber at du/I kan deltage, og ser frem til at høre fra dig/jer.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding kan ske via tlf. på 71 53 91 01 eller 27 34 06 10 eller via mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Program:

 • 17.00-17.05: Velkommen v/ Hakima Lasham Lakhrissi, projektleder på Ægteskab med omhu
 • 17.05-17.40:Præsentationsrunde – herunder lidt om deltagernes projekter og initiativer
 • 17.40:18.00: Præsentation af Ægteskab med omhu, og de foreløbige opnåede resultater v/ Hakima
 • 18.00-18.30: Pause, hvor der vil blive serveret lidt mad og drikke
 • 18.30-19.30:Temaer til debat og diskussion i grupper
 • 19.30-20.00: Fælles opsamling
 • 20.00: Tak for i dag

Med venlig hilsen

Hakima Lasham Lakhrissi

Add a comment (0)

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...