Udskriv

Indkaldelse til generalforsamling i VIKC

Sendt til Nyheder

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

12Dato: lørdag den 23.januar 2016

Tid: kl.12 til kl.14

Sted: Oksens Kvarter 12, 2620 Albertslund

Dagsorden:
1- Valg af dirigent
2- Valg af referent
3- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4- Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 
7- Indkomme forslag 
8- Valg af bestyrelse og suppleanter
9- Valg af revisor
10- Fastsættelse af kontingent 
11- Eventuelt

Alle har mulighed for at melde sig som kandidat til bestyrelse. Man skal sende CV og hvad de kan bidrage med til VIKC 2 uger inden GF den 23.januar 2016

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden den 15.januar 2016. Senest 8 dage før en generalforsamling, skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på VIKC.
Medlemmer kan ikke stemme pr. fuldmagt.

 

 

Powered by Bullraider.com

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...