Udskriv

Indvandrerkvinder kan, og tør: Bliv frue i eget hus

Sendt til Nyheder

Projekt med 42 kvinder på VIKC har været en stor succes

at blive fru i eget hus42 kvinder har deltaget i et projekt på Vestegnens Indvandrer Kvindecenter (VIKC), ”At blive frue i eget liv”.
Formålet med projektet var at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.
Projektet, der var støttet af Trygfonden, er netop afsluttet, og ifølge folken bag viser evalueringen gode resultater for kvinderne.
Aktiviteterne har været sammensat med fokus på motion og sundhed: Træning i sunde indkøb, cykelkursus, motion, vejledning om livsstilssygdomme, mulighed for at tale med centrets frivillige læger om for eksempel sundhed og smerter, med videre.

"Mit liv er blevet rigere"

Stor tilfredshed præger kvinderne efter kurset. De lader over en bred kam forstå, at de gennem projektet har opnået øget trivsel, øget viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring, og at de har fået et større socialt netværk.
Jeg har endelig fundet vejen til et sundt liv”, lyder det fra en.
Mit liv er blevet rigere, og jeg føler mig ikke alene længere”, siger en anden, mens en tredje udtrykker det sådan:
Jeg er stolt af, at jeg er blevet klogere og deler min viden med min familie.”
Hele familien
”Vi har at gøre med en målgruppe af kvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse og sprog. Kvinderne har lært rigtig meget gennem projektet og flere er gået hjem og har pralet til deres familie over deres nye viden de har fået omkring sund livsstil", siger projektleder Hakima Lasham Lakhrissi.
"En del af kvinderne har fortalt os, at deres mænd også er begyndt at gå op i at leve sundt, efter at kvinderne har videregivet deres nye viden til dem.”
Evaluator Pernille Sederberg vurderer, at succesen blandt andet skyldes, at projektet er nået ud til hele familien, og der er flere generationer, der har deltaget i dele af projektets aktiviteter.
"Det er tydeligt, at kvinderne har stor tillid til VIKC, og at der er et kæmpe behov for det arbejde, der udføres her. Det er trygt for kvinderne at komme her, de får kompetent råd og vejledning og styrket deres viden på en masse forskellige områder", siger Pernille Sederberg.
"Centret spiller en vigtig rolle i arbejdet med at bryde isolation og ensomhed hos første generations indvandrerkvinder og deres børn og har en fortsat stor rolle i at styrke dialogen og den gensidige forståelse og dermed mindske den sociale kontrol."

Powered by Bullraider.com

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...