Udskriv

Projektet Frue i eget liv

Sendt til Nyheder

Projektet Frue i eget liv, der får støtte fra TrygFonden gennem 1 år indtil 31. august 2014 er godt i gang. Aktiviteterne er i fuld gang og kvinderne arbejder med sundhed, motion og trivsel. Dette nyhedsbrev handler om status, igangværende aktiviteter mv.

Kort om projektet og målgruppe:

32.brahimProjektet støtter udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse, sprog og som lever i dysfunktionelle familierelationer og/eller er enlige med forsørgelse for mange børn. Vi arbejder på at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.

Projektet fokuserer på:

 • Trivsel – både fysisk og psykisk, så som sundhed og motion, glæde, overskud i hverdagen, følelsen af fællesskab, tillid og rummelighed blandt deltagerne, sociale netværk, moderrollen og familieliv

Kvinderne, der deltager i projektet, kommer bl.a. fra Tyrkiet, Pakistan, Irak, Marokko og Iran. Ca. 50% af kvinderne er skilt, de fleste er uden uddannelse.

 

Kvindernes begrundelser for at deltage i projektet:
Kvinderne har svaret på spørgeskemaer undervejs i projektet, og svarer bl.a. på spørgsmålet om deres motivation for at indgå i projektet:

 • Motion og oplæg
 • En fast dag med motion og svømning
 • Netværk og motion
 • Sund mad, motion, hjælp til at søge arbejde
 • Jeg ønsket et program hvor man kan få hjælp til at tabe sig. Nogle opskrifter, eller spise-skemaer. Der er noget der hedder vægt-til-vægt i Albertslund, men det er dyrt. Hvor der kommer nogle fagfolk fra området vægttab og følger op på ens vægttab.
 • Fast motionsdag om ugen
 • Netværk, motion, fælles spisning
 • Netværk, motion, undervisning om sundhed
 • Netværk og samvær med andre
 • Undervisning om sund mad, motion, svømning
 • Svømning kun for kvinder

Aktiviteter i projektet:

 • Fælles motion
 • Oplæg/vejledning om:
  • Sundhedsfremmende tiltag – oplæg og debatter
  • Fysisk og psykisk trivsel
  • Livstilssygdomme - sundhedsformidler har ydet vejledning 10 gange, vores frivillige læge 4 gange.
  • Sund mad
  • Familieliv

 

 • Dit eget motionsprogram
 • Fælles madlavning – og fællesspisning
 • Udflugter - udflugter til zoo, legepladser med børn, museum, byen
 • Lektielæsning for mor og barn
 • Andre fællesaktiviteter for mor og barn, herunder syning Computer, spil (kort spil osv), lektiehjælp, dans, se film

 

Den 5. juni får vi besøg af sundhedsformidler fra Brøndby, sammen med 2 nyuddannede sundhedsformidlere, der underviser i Sundhed på dit sprog.

 

Erfaringer – cases:

Fælles madlavning og sund mad:
Kvinderne laver konkurrence om hvem der kan lave den sundeste og bedste mad. De har fået ny viden. En kvinde forstod ikke at hendes søn tog på, han spiser en masse yoghurt og ”det er jo sundt”. Hun viste os i en butik at det er en yoghurt med meget fedt. Vi købte en masse forskellig yoghurt – det viste sig at kvinderne troede at al yoghurt er sundt. En kvinde fortalte at hun efter oplæg om sund/usund mad, gik hjem og lærte sine børn om hvor farligt hvidt brød og ris mv kan være. Anbefaling til kvinderne: Gå efter det grønne Nøglemærke. Læs i Tilbudsaviser. Køber varer der snart udløber og derfor er sat ned i pris, frys denne mad ned til den skal bruges.

Frivillige læger:
Vi har bl.a. brugt vores frivillige læger til at diskutere sundhed og trivsel med kvinderne. Kvinderne bruger lægerne til at tale om smerter med – de har mange smerter, ex rygsmerter, skuldersmerter, slidgigt og derudover udtalt mangel af d-vitamin. Lægerne styrker kvindernes viden og vejleder dem i, hvad de selv kan gøre for at komme af med smerter. Når kvinderne eksempelvis er henvist til Smerteklinik, giver vores læger dem vejledning om hvad en smerteklinik er, for kvinderne er bange for at de skal indlægges på klinik. Lægerne fortæller at de på klinikken vil få vejledning i at lære at leve med smerter, at flytte fokus væk fra smerter og til noget positivt.

Motion:
Kvinderne har besvaret et spørgeskema i april, hvor de bl.a. svarer at de laver motion ca. 30 min. om ugen. Men faktisk laver de mere motion end de 30 min. gennem projektet. De 30 min. som de fleste har besvaret, dækker kun motion inde i centret. Der er fx 2-timers gåture under vores udflugter, mavedans som sundhedsformidler står for, cykelkursus som vores sprogunderviser og andre frivillige står for. Derudover laver vi individuelt tilrettelagt motion: Kvinder der ønsker at komme af med nogle kilo fra maven har fået rådgivning i, hvilke øvelser de skal bruge og hvor mange gange om dagen de skal øve sig.

Projektets succeskriterier:

Det overordnede succeskriterie er at 70 % af kvinderne i følge eget udsagn oplever øget trivsel. Vi har lavet målinger ved projektstart og midtvejs:

Succeskriterier: Måling start (15 respondenter): Måling midt (21 respondenter):
At 60 % af deltagerne i følge eget udsagn øger deres viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring.

Nogle har kun lidt viden om livstilssygdomme
Fra 1-4 ud af 5.
Viden om sund mad og ernæring: Snit 2.5

Har stor viden – mindst om livstilssygdomme
(5 point ud af 5)

At 55 % af deltagerne i følge eget udsagn har ændret deres motions og bevægelsesvaner i en sundere retning.

Har ikke så stor viden
1-3 point ud af 5

Har stor viden
(4 point ud af 5)

At 50 % af kvinderne i følge eget udsagn har fået bedre fysisk og/eller psykisk sundhedstilstand. 1-3 point ud af 5

Oplever god trivsel
(4-5 point ud af 5)

At 45 % af kvinderne i følge eget udsagn, føler de har øget deres netværk. 1-3 point ud af 5 Oplever godt socialt netværk (5 point ud af 5)
At 45 % af kvinderne i følge eget udsagn, føler de er blevet bedre til at håndtere moderrollen og deres familieliv. Snit 3.7

Oplever god rolle som mor og familieforhold
(4-5 point ud af 5)

 

Andet møde i følgegruppen – drøftelse af en udfordring:
Vi har afholdt andet møde med følgegruppen. Følgegruppen består af relevante aktører, der mødes og løbende giver faglig sparring til projektet. Vi diskuterede bl.a. den udfordring, at kvinderne gerne vil dyrke mere motion, gå til svømning og købe sund mad, men de har ikke råd. De er bange for at spilde deres penge. Hvis kvinderne gennem vores projekt finder ud af, at det er godt for dem fx at gå til svømning – kan det være at de vil betale selv af deres forholdsvis ringe midler. En af udfordringerne er, at det tager tid at kvinderne mærker på egen krop at motion og sundhed kan ”betale sig”. En anden udfordring er, at første generation har forholdvist meget magt blandt anden og tredje generation. Derfor er det vigtigt at vi styrker viden hos første generation, så de kan videregive viden og påvirke anden og tredje generation. Kulturen betyder rigtig meget for kvinderne – de blander kultur med religion. Vi arbejder på at styrke kvindernes viden om fx udvikling og om hvordan man gebærder sig i Danmark så de ikke forsætter med at leve i isolation og ensomhed.

Hvilke aktiviteter har til nu haft størst betydning for kvinderne:

Kvinderne skulle i april besvare et spørgeskema og bl.a. på spørgsmålet om, hvilke aktiviteter, der har haft størst betydning, og på hvilken måde? De svarede følgende:

 • At blive dygtig
 • Leve sundt liv
 • Samvær med andre
 • Blive bedre til at passe på mig selv
 • Større netværk
 • Fordi jeg har dårlig økonomi og de aktiviteter gav mig mulighed for at lave/opleve noget, som jeg normalt ikke har mulighed for
 • At være sammen med andre
 • Er ikke alene længere
 • Blive klogere
 • Adgang til viden
 • Er blevet gladere
 • Har tabt mig
 • Fik svar på alle mine spørgsmål
 • At spise sundt
 • Fik nye veninder

 

Mere information:
Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Powered by Bullraider.com

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...