Udskriv

Ægteskab med omhu

Sendt til Nyheder

Projekt Ægteskab med omhu, der fik økonomisk støtte fra Socialministeriet, er fortsat i fuld gang og over midtvejs i bevillingsperioden. Projektet har fokus på at bekæmpe æresrelaterede konflikter gennem forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse.

 

Debat- og temamøder:

21Vi har haft mange debat- og temamøder med temaer så som demokrati, ligestilling, rettigheder og danske værdier. Vi har diskuteret ligestilling i hjemmet og ligestilling på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet – om fx ulighed på det danske arbejdsmarked. Ved hvert tema fortæller VICK kvinderne, hvor de kan indhente flere oplysninger om emnet, hvor de kan søge professionel rådgivning, navne på relevante organisationer mv. Flere af emnerne holder vi mere end et møde om, fordi kvinderne viser stor interesse.

Mentorordninger:

Vi har det sidste halve års tidiværksat mentorordninger for at styrke kvindernes viden om dansk kultur, værdier og det danske samfund. Vi har pt. 12 mentorpar. Der er blevet afholdt et kursus til mentorer og mentees om mentorprogrammet. Foreningen for Mentorservice har stået for kurset, hvor vores mentor-par bliver klædt på til deres roller. Dette arbejder vi videre med her i den sidste periode af projektet.

Ny definition af målgruppen:

Vi har redefineret vores målgruppe, som nu omfatter:

”Nydanske kvinder, som er fanget i traditionelle mønstre og/eller som mangler viden om demokrati, ligestilling, rettigheder og danske værdier mv., samt nære familiemedlemmer og bekendte hertil”.

Efter endt projektperiode har mindst 50 kvinder deltaget i projektet fra 4 forskellige kommuner.

 

Foreløbige resultater:

Her er en oversigt over vores reviderede succeskriterier sat sammen med projektets foreløbige resultater:

 

Succeskriterier:

Resultater:

60 % af deltagerne har deltaget aktivt i projektet

40 kvinder har pt. deltaget i min. 8 af projektets aktiviteter.

35 % af deltagerne har fået større netværk

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført som del-resultat.

100% af de adspurgte oplever at de gennem de aktiviteter, som de har deltaget i gennem projektet, har lært flere mennesker at kende.

35 % af deltagerne har deltaget i et mentorforløb

Vi har indtil videre matchet 12 mentor-par.

60 % af deltagerne oplever øget viden om ligestilling, rettigheder og demokrati

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført som del-resultat.

100% af de adspurgte svarer, at de har fået mere viden om deres rettigheder, ligestilling og demokrati. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 22 kvinder fra projektet.  Heraf har 9 kvinder været udsat for æresrelateret tvang, vold og/eller social kontrol.

Ny workshop:

VIKC inviterer samarbejdspartnere og interessenter, der enten arbejder med eller ønsker at arbejde med samme målgruppen og/eller samme tema, til workshop:

Mandag den 28. april 2014 kl. 10-13, i VIKCs lokaler på Oksens Kvarter 12, Albertslund.

På denne workshop vil de opnåede resultater blive diskuteret og videreformidlet med henblik på mainstreaming af projektets resultater, erfaringer og metoder. Du kan allerede nu mulighed for at tilmelde dig workshoppen på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmeldingsfristen er 14. april.

Mere information:

Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Powered by Bullraider.com

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...