Nyheder

Udskriv

Indkaldelse til generalforsamling i VIKC

Sendt til Nyheder

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

12Dato: lørdag den 23.januar 2016

Tid: kl.12 til kl.14

Sted: Oksens Kvarter 12, 2620 Albertslund

Dagsorden:
1- Valg af dirigent
2- Valg af referent
3- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4- Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 
7- Indkomme forslag 
8- Valg af bestyrelse og suppleanter
9- Valg af revisor
10- Fastsættelse af kontingent 
11- Eventuelt

Alle har mulighed for at melde sig som kandidat til bestyrelse. Man skal sende CV og hvad de kan bidrage med til VIKC 2 uger inden GF den 23.januar 2016

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden den 15.januar 2016. Senest 8 dage før en generalforsamling, skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på VIKC.
Medlemmer kan ikke stemme pr. fuldmagt.

 

 

Add a comment (1)

Udskriv

Indvandrerkvinder kan, og tør: Bliv frue i eget hus

Sendt til Nyheder

Projekt med 42 kvinder på VIKC har været en stor succes

at blive fru i eget hus42 kvinder har deltaget i et projekt på Vestegnens Indvandrer Kvindecenter (VIKC), ”At blive frue i eget liv”.
Formålet med projektet var at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.
Projektet, der var støttet af Trygfonden, er netop afsluttet, og ifølge folken bag viser evalueringen gode resultater for kvinderne.
Aktiviteterne har været sammensat med fokus på motion og sundhed: Træning i sunde indkøb, cykelkursus, motion, vejledning om livsstilssygdomme, mulighed for at tale med centrets frivillige læger om for eksempel sundhed og smerter, med videre.

"Mit liv er blevet rigere"

Stor tilfredshed præger kvinderne efter kurset. De lader over en bred kam forstå, at de gennem projektet har opnået øget trivsel, øget viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring, og at de har fået et større socialt netværk.
Jeg har endelig fundet vejen til et sundt liv”, lyder det fra en.
Mit liv er blevet rigere, og jeg føler mig ikke alene længere”, siger en anden, mens en tredje udtrykker det sådan:
Jeg er stolt af, at jeg er blevet klogere og deler min viden med min familie.”
Hele familien
”Vi har at gøre med en målgruppe af kvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse og sprog. Kvinderne har lært rigtig meget gennem projektet og flere er gået hjem og har pralet til deres familie over deres nye viden de har fået omkring sund livsstil", siger projektleder Hakima Lasham Lakhrissi.
"En del af kvinderne har fortalt os, at deres mænd også er begyndt at gå op i at leve sundt, efter at kvinderne har videregivet deres nye viden til dem.”
Evaluator Pernille Sederberg vurderer, at succesen blandt andet skyldes, at projektet er nået ud til hele familien, og der er flere generationer, der har deltaget i dele af projektets aktiviteter.
"Det er tydeligt, at kvinderne har stor tillid til VIKC, og at der er et kæmpe behov for det arbejde, der udføres her. Det er trygt for kvinderne at komme her, de får kompetent råd og vejledning og styrket deres viden på en masse forskellige områder", siger Pernille Sederberg.
"Centret spiller en vigtig rolle i arbejdet med at bryde isolation og ensomhed hos første generations indvandrerkvinder og deres børn og har en fortsat stor rolle i at styrke dialogen og den gensidige forståelse og dermed mindske den sociale kontrol."

Add a comment (0)

Udskriv

Workshop

Sendt til Nyheder

VIKC har arrangeret 2 workshops. Albertslund kommune har støttet begge workshops.

Workshop1 handler om uddannelse.

Hvad er uddannelse? Hvorfor er det vigtigt?

•Hvilket uddannelse passer mig bedst? Og hvad kan jeg

•Hvem kan hjælpe mig med at gå videre

•Hver deltager præsenterer sin drømmeuddannelse.

Vi har diskuteret mulighederne og vi afsluttede med fællesspisning

 

Workshop 2: Beskæftigelse og jobmuligheder

 • Hvordan opretter man en CV
 • Hvordan søger man et job
 • Hvordan finder man et job
 • Træning til jobsamtale

Deltagerne var tilfredse, og der har været positive tilbagemeldinger.

Tak til Albertslund kommune for deres støtte til vores aktiviteter 

Add a comment (0)

Udskriv

På udflugt til Bakken

Sendt til Nyheder

 

På udflugt til Bakken

bakkenVestegnes Indvandrer Kvindecentret har arrangeret en tur til Bakken for de mødre, der er tilknyttet centret og deres børn. Der var mange muligheder for både mødrene og børnene, som var i alderen 0 til 15år.

”Det er ikke hver dag, man få mulighed for at være sammen med andre på en sjov og hyggelig måde - derfor vil jeg i høj grad nyde dagen, og regn skal ikke ødelæge min dag”, sagde en mor, da det begyndte at regne.

Børnene fandt hurtigt sammen i mindre grupper og gik på jagt efter de mest spændende forlystelser. De konkurrerede med hinanden om, hvem der var mest modig og hvem der turde prøve alle de kørende forlystelser.

Den sunde konkurrence smittede også af på mødrene, men ikke alle var modig nok til at prøve forlystelser. ”Det er dog forfærdeligt, at man skal betale penge for at blive bange - det vil jeg ikke være med til”, sagde en af kvinderne til nogle af de andre, som grinte højt og drillede hende lidt.

”Jeg er meget glad, fordi jeg har mulighed for at være barn i dag”, sagde en deltager på 55år.

Både kvinderne og deres børn strålede af glæde, selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Heldigvis var regnen slet ikke en barriere for aktiv deltagelse i aktiviteterne eller for at nyde hinandens selskab.

Der var også tid til fællesspisning på Bakken. Vi havde forberedt maden dagen før i center, og den smagte meget dejligt. ”Maden smager endnu bedre, når den bliver delt med andre”, sagde en unge deltager på 14år.

Vestegnes Indvandrer Kvindecentret har sørget for transport, forplejning og 50% af udgifterne til turpas for børn og unge.

Turen har skabt glæde, gode oplevelse og styrket netværk deltagerne imellem.

"Tak til vores tilskudsgivere og samarbejdspartnere, der gør det muligt!"

 

Add a comment (1)

Udskriv

Projektet Frue i eget liv

Sendt til Nyheder

Projektet Frue i eget liv, der får støtte fra TrygFonden gennem 1 år indtil 31. august 2014 er godt i gang. Aktiviteterne er i fuld gang og kvinderne arbejder med sundhed, motion og trivsel. Dette nyhedsbrev handler om status, igangværende aktiviteter mv.

Kort om projektet og målgruppe:

32.brahimProjektet støtter udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse, sprog og som lever i dysfunktionelle familierelationer og/eller er enlige med forsørgelse for mange børn. Vi arbejder på at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.

Projektet fokuserer på:

 • Trivsel – både fysisk og psykisk, så som sundhed og motion, glæde, overskud i hverdagen, følelsen af fællesskab, tillid og rummelighed blandt deltagerne, sociale netværk, moderrollen og familieliv

Kvinderne, der deltager i projektet, kommer bl.a. fra Tyrkiet, Pakistan, Irak, Marokko og Iran. Ca. 50% af kvinderne er skilt, de fleste er uden uddannelse.

 

Kvindernes begrundelser for at deltage i projektet:
Kvinderne har svaret på spørgeskemaer undervejs i projektet, og svarer bl.a. på spørgsmålet om deres motivation for at indgå i projektet:

 • Motion og oplæg
 • En fast dag med motion og svømning
 • Netværk og motion
 • Sund mad, motion, hjælp til at søge arbejde
 • Jeg ønsket et program hvor man kan få hjælp til at tabe sig. Nogle opskrifter, eller spise-skemaer. Der er noget der hedder vægt-til-vægt i Albertslund, men det er dyrt. Hvor der kommer nogle fagfolk fra området vægttab og følger op på ens vægttab.
 • Fast motionsdag om ugen
 • Netværk, motion, fælles spisning
 • Netværk, motion, undervisning om sundhed
 • Netværk og samvær med andre
 • Undervisning om sund mad, motion, svømning
 • Svømning kun for kvinder

Aktiviteter i projektet:

 • Fælles motion
 • Oplæg/vejledning om:
  • Sundhedsfremmende tiltag – oplæg og debatter
  • Fysisk og psykisk trivsel
  • Livstilssygdomme - sundhedsformidler har ydet vejledning 10 gange, vores frivillige læge 4 gange.
  • Sund mad
  • Familieliv

 

 • Dit eget motionsprogram
 • Fælles madlavning – og fællesspisning
 • Udflugter - udflugter til zoo, legepladser med børn, museum, byen
 • Lektielæsning for mor og barn
 • Andre fællesaktiviteter for mor og barn, herunder syning Computer, spil (kort spil osv), lektiehjælp, dans, se film

 

Den 5. juni får vi besøg af sundhedsformidler fra Brøndby, sammen med 2 nyuddannede sundhedsformidlere, der underviser i Sundhed på dit sprog.

 

Erfaringer – cases:

Fælles madlavning og sund mad:
Kvinderne laver konkurrence om hvem der kan lave den sundeste og bedste mad. De har fået ny viden. En kvinde forstod ikke at hendes søn tog på, han spiser en masse yoghurt og ”det er jo sundt”. Hun viste os i en butik at det er en yoghurt med meget fedt. Vi købte en masse forskellig yoghurt – det viste sig at kvinderne troede at al yoghurt er sundt. En kvinde fortalte at hun efter oplæg om sund/usund mad, gik hjem og lærte sine børn om hvor farligt hvidt brød og ris mv kan være. Anbefaling til kvinderne: Gå efter det grønne Nøglemærke. Læs i Tilbudsaviser. Køber varer der snart udløber og derfor er sat ned i pris, frys denne mad ned til den skal bruges.

Frivillige læger:
Vi har bl.a. brugt vores frivillige læger til at diskutere sundhed og trivsel med kvinderne. Kvinderne bruger lægerne til at tale om smerter med – de har mange smerter, ex rygsmerter, skuldersmerter, slidgigt og derudover udtalt mangel af d-vitamin. Lægerne styrker kvindernes viden og vejleder dem i, hvad de selv kan gøre for at komme af med smerter. Når kvinderne eksempelvis er henvist til Smerteklinik, giver vores læger dem vejledning om hvad en smerteklinik er, for kvinderne er bange for at de skal indlægges på klinik. Lægerne fortæller at de på klinikken vil få vejledning i at lære at leve med smerter, at flytte fokus væk fra smerter og til noget positivt.

Motion:
Kvinderne har besvaret et spørgeskema i april, hvor de bl.a. svarer at de laver motion ca. 30 min. om ugen. Men faktisk laver de mere motion end de 30 min. gennem projektet. De 30 min. som de fleste har besvaret, dækker kun motion inde i centret. Der er fx 2-timers gåture under vores udflugter, mavedans som sundhedsformidler står for, cykelkursus som vores sprogunderviser og andre frivillige står for. Derudover laver vi individuelt tilrettelagt motion: Kvinder der ønsker at komme af med nogle kilo fra maven har fået rådgivning i, hvilke øvelser de skal bruge og hvor mange gange om dagen de skal øve sig.

Projektets succeskriterier:

Det overordnede succeskriterie er at 70 % af kvinderne i følge eget udsagn oplever øget trivsel. Vi har lavet målinger ved projektstart og midtvejs:

Succeskriterier: Måling start (15 respondenter): Måling midt (21 respondenter):
At 60 % af deltagerne i følge eget udsagn øger deres viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring.

Nogle har kun lidt viden om livstilssygdomme
Fra 1-4 ud af 5.
Viden om sund mad og ernæring: Snit 2.5

Har stor viden – mindst om livstilssygdomme
(5 point ud af 5)

At 55 % af deltagerne i følge eget udsagn har ændret deres motions og bevægelsesvaner i en sundere retning.

Har ikke så stor viden
1-3 point ud af 5

Har stor viden
(4 point ud af 5)

At 50 % af kvinderne i følge eget udsagn har fået bedre fysisk og/eller psykisk sundhedstilstand. 1-3 point ud af 5

Oplever god trivsel
(4-5 point ud af 5)

At 45 % af kvinderne i følge eget udsagn, føler de har øget deres netværk. 1-3 point ud af 5 Oplever godt socialt netværk (5 point ud af 5)
At 45 % af kvinderne i følge eget udsagn, føler de er blevet bedre til at håndtere moderrollen og deres familieliv. Snit 3.7

Oplever god rolle som mor og familieforhold
(4-5 point ud af 5)

 

Andet møde i følgegruppen – drøftelse af en udfordring:
Vi har afholdt andet møde med følgegruppen. Følgegruppen består af relevante aktører, der mødes og løbende giver faglig sparring til projektet. Vi diskuterede bl.a. den udfordring, at kvinderne gerne vil dyrke mere motion, gå til svømning og købe sund mad, men de har ikke råd. De er bange for at spilde deres penge. Hvis kvinderne gennem vores projekt finder ud af, at det er godt for dem fx at gå til svømning – kan det være at de vil betale selv af deres forholdsvis ringe midler. En af udfordringerne er, at det tager tid at kvinderne mærker på egen krop at motion og sundhed kan ”betale sig”. En anden udfordring er, at første generation har forholdvist meget magt blandt anden og tredje generation. Derfor er det vigtigt at vi styrker viden hos første generation, så de kan videregive viden og påvirke anden og tredje generation. Kulturen betyder rigtig meget for kvinderne – de blander kultur med religion. Vi arbejder på at styrke kvindernes viden om fx udvikling og om hvordan man gebærder sig i Danmark så de ikke forsætter med at leve i isolation og ensomhed.

Hvilke aktiviteter har til nu haft størst betydning for kvinderne:

Kvinderne skulle i april besvare et spørgeskema og bl.a. på spørgsmålet om, hvilke aktiviteter, der har haft størst betydning, og på hvilken måde? De svarede følgende:

 • At blive dygtig
 • Leve sundt liv
 • Samvær med andre
 • Blive bedre til at passe på mig selv
 • Større netværk
 • Fordi jeg har dårlig økonomi og de aktiviteter gav mig mulighed for at lave/opleve noget, som jeg normalt ikke har mulighed for
 • At være sammen med andre
 • Er ikke alene længere
 • Blive klogere
 • Adgang til viden
 • Er blevet gladere
 • Har tabt mig
 • Fik svar på alle mine spørgsmål
 • At spise sundt
 • Fik nye veninder

 

Mere information:
Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Add a comment (0)

Udskriv

Vigtig debat om børns og forældres vilkår

Sendt til Nyheder

Direktør for Ankestyrelsen stillede op til debat i Vestegnens Indvandrerkvindecenter

borns foraeldres vilkaarBørns forhold og vilkår - og forældrenes ditto - var emnet for et debatmøde i Vestegnens Indvandrerkvindecenter (VIKC) forleden, hvor Ankestyrelsens afdelingsleder, Henrik Kyvsgaard og hans kollega Christina Hou Avnsted, stillede op til dialog og debat.

De gav en orientering om behandlingen af børnesager og underretning af kommunen, og det affødte mange spørgsmål fra deltagerne.

"Vi oplever, at forældre bliver styret af deres børn, fordi forældrene prøver, at gøre deres børn tilfredse, så de ikke melder dem til kommune med falske anklager, og dermed bliver fjernet. Er Ankestyrelsen klar over den slags problemer?", spurgte Hakima Lasham Lakhrissi.

"Ja, vi er klar over problemet, og der skal virkelig meget til for at tvangsfjerne børn”, sagde Christine Henrik Kyvsgaard.

De oplyste endvidere, at der er 12.000 børn der er anbragt, og ca. 3.000 af de børn, der bliver anbragt om året, er anbragt frivilligt og der er kun få tvangsfjernelser.

Godt med dialog

Mange af deltagerne drøftede deres personlige sager og klager med de to repræsentanter og var glade for at de fik muligheden:

”Tusind tak til VIKC som gav mig mulighed for at komme i direkte dialog med direktøren fra Ankestyrelsen, og som jeg aldrig kunne have drømt om at møde og drøfte mine sager med, og jeg blev rådgivet grundigt”, sagde en af deltagerne.

”Jeg har nu fundet ud af, hvem jeg skal kontakte når jeg føler mig dårlig behandlet”, sagde en anden.

Spørgsmålene væltede frem fra kvinderne, og de fik svar på alle deres spørgsmål, men også Ankestyrelsen stillede spørgsmål til deltagerne:

”Hvad vil I gøre hvis I oplever, at nogle børn bliver udsat for noget, og det kan være alvorlig omsorgssvigt, vold, eller noget som kan skade børns trivsel. Vil I så anmelde det?”

Flere af deltagerende udtrykte den samme bekymring:

”Jeg vil ikke være en stikker”.

Anonym mulighed

Nogle oplyste, at de ikke vil blande sig, for at undgå konflikter, fordi de mener at det lige netop er skolelærernes ansvar at beskytte de børn og har en højere autoritet til at gøre det. Nogle var bange for at fejlbedømme og anmelde dem forkert. Nogle har oplyst at de har anmeldt nogle men kommunen tog ikke deres anmeldelse alvorligt.

Og her oplyste Christine Hou Avnsted, at man har mulighed for at anmelde det direkte til Ankestyrelsen, og at kan man gøre anonymt.

Der var enighed om, at et barns velfærd altid skal komme først.

"VIKC er taknemmelig for, at Henrik og Christine tog sig tid til at besøge os og styrke vores brugeres viden omkring børneanbringelse og klagemuligheder. Det er en viden som vi vil her på VIKC giver videre", sagde Hakima Lasham Lakhrissi.

Add a comment (0)

Udskriv

Workshop om social kontrol og børns rettigheder

Sendt til Nyheder

Invitation til workshop om social kontrol og børns rettigheder

Mandag den 28. april 2014 kl. 10.00 – 13.00

Sted: Vestegnes Indvandrer Kvindecentret, Oksens kvarter 12, 2620 Albertslund

kono2Vestegnens Indvandrer Kvindecentret er over halvvejs med projekt Ægteskab med omhu, der har fokus på at bekæmpe æresrelaterede konflikter gennem forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse. Vores målgruppe er nydanske kvinder, som er fanget i traditionelle mønstre og/eller som mangler viden om demokrati, ligestilling, rettigheder og danske værdier mv., samt nære familiemedlemmer og bekendte hertil. Vi har i projektperioden arrangeret forskellige aktiviteter for både forældre og unge, bl.a. debatmøder, temamøder og konference. Vi har det sidste halve års tid iværksat mentorordninger for at styrke kvindernes viden om dansk kultur, værdier og det danske samfund.

Vi inviterer til workshop med henblik på erfaringsudveksling med foreninger, projekter eller initiativer, som arbejder med samme område – eller som ønsker at arbejde med samme område. Vi vil fortælle mere om vores opnåede resultater samt diskutere og udveksle erfaringer og metoder med jer. Og forhåbentlig kan vi lære af hinandens erfaringer.

Vi håber at du/I kan deltage, og ser frem til at høre fra dig/jer.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding kan ske via tlf. på 27 34 06 10 eller via mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 14. april.

 

Program:

 • Velkommen v/ Hakima Lasham Lakhrissi, projektleder på Ægteskab med omhu
 • Præsentationsrunde – herunder lidt om deltagernes projekter og initiativer
 • Om Ægteskab med omhu - resultater, erfaringer og metoder v/ Hakima
 • Inspirationsoplæg og workshop om Social kontrol og børns rettigheder v/ Mutya Koudal Myuto, Kontoret for Sårbare unge og Integration, Socialstyrelsen
 • Tak for i dag

 

Add a comment (0)

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...