Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter. 
Kvinderne stiller både små og store spørgsmål, som spænder fra, hvordan man fejrer sit barns fødselsdag i en dansk børnehave, over spørgsmål om dansk lovgivning og rettigheder i forbindelse med skilsmisser og/eller anbringelse af børn. 

Indvandrerkvinderne på Vestegnen mangler efter FDIK’s vurdering et sted, som de kan søge råd hos, når de har problemer, et sted at mødes med andre, hvor de kan skabe et netværk og bryde deres isolation.
Det er desuden FDIK’s vurdering, at andelen af svage i målgruppen er stigende (kvinder med depression, isolation og arbejdsløshed, antallet af overvægtige, andelen af socialt belastede). VIKC ønsker at være et sted, hvor disse kvinder kan få sat gang i en proces, der kan løse deres problemer.

Der er etableret tilbud via biblioteker og boligorganisationer, men de bruges ikke i særligt stort omfang. Det kan dels være fordi lokalerne samtidig bruges af andre (det kan være unge, mænd). Det kan også være fordi åbningstid og tilbud ikke matcher deres behov.
Der var ingen tvivl om, at Vestegnens Indvandrer Kvindecenter (VIKC) vil kunne tilbyde kvinderne helt noget andet, et tilbud som ikke eksisterer i Vestegnen. Udover det så har FDIK ressourcer til at forstå kvindernes kulturspil samt sprog, hvilket gør foreningen meget attraktiv for indvandrer kvinder.

Hakima Lasham Lakhrissi, forkvinde for foreningen for Dansk-International kulturintegration var initiativtager til Vestegnen Indvandrer Kvindecenters projekt og hendes drøm om at etablere et lav-tærskel tilbud med forandringsperspektiv i form af et rådgivnings-, et være - og aktivitetssted for minoritetskvinder på Vestegnen er blevet til virkelighed da Socialministeriet har bevilliget et stort beløb til projektet, og Albertslund Kommune har lånt et lokal til projektet

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Tilmeld dig nyhedsbrevet

VIKC Billeder

konf_tvangsaegt...
Image Detail