VIKC: At blive frue i eget hus - Nyt projekt

mail
logo

WWW.VIKC.NET

 

 
  nyhedsbrev nr.15 - 19. november 2017  
 
 

Hej Gæst,

Frue i eget husProjektet Frue i eget liv har fået bevilget støtte fra TrygFonden. Støtten dækker projektperioden 1. september 2013 til 31. august 2014 og projektet er således allerede godt i gang. Projektets deltagere er rekrutteret, aktiviteterne er i fuld gang og det første møde i følgegruppen er afholdt. Dette nyhedsbrev handler om projektets målgruppe, succeskriterier, igangværende aktiviteter mv.

 


Kort om projektet og målgruppe:
Projektet støtter udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse, sprog og som lever i dysfunktionelle familierelationer og/eller er enlige med forsørgelse for mange børn.

Vi arbejder på at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.

Mange kvinder i målgruppen af sårbare, enlige og isolerede mødre med indvandrerbaggrund lider af livsstilssygdomme grundet fejlernæring, for lidt motion, usund kost, d-vitaminmangel mv. Flere lider også af fysisk nedslidning, som følge af hårdt fysisk arbejde og/eller mange børnefødsler; herunder for de somaliske kvinders gener som følge af omskæring. Mange kvinder har desuden psykosomatiske smerter som følge af traumatiserende oplevelser.

Rekrutteringen til projektet gik nemt, målgruppen finder os selv. Der kommer nogle dage 30 kvinder.


Aktiviteter i projektet:
273Af igangværende aktiviteter kan vi nævne at der er holdt flere oplæg for kvinderne. VIKC har givet ”Undervisning i indkøb”, sund og nem mad. Fx har vi fortalt kvinderne om Nøglehulsmærket – mærket, der gør det nemmere at finde de sundere produkter, når du handler. VIKC har også inviteret en sundhedsformidler til at holde flere oplæg. Først 2. gang hun var i centret begyndte kvinderne at høre på hende, særligt blev de chokerede over: ”Hvidt brød og hvide ris giver kræft i tarmen”.
Vi har også kørt kurser for jobsøgning (Individuelle kurser) som kvinderne er rigtig glade for. Vores systue er blevet meget populær og har samlet mange kvinder, som normalt ikke har noget netværk.
Fredag aften byder VIKC på fælles spisning – der kommer min. 15 kvinder med hver min. 2 børn. Udover fællesspisning er der motion for kvinderne, så som mavedans mv. – men vi kalder det ikke motion, for så vil kvinderne ikke. Herudover tilrettelægger vi et motionsprogram til den enkelte kvinde, så hun har mulighed for også at dyrke motion derhjemme; og vi planlægger mange flere oplæg om bl.a. fysisk og psykisk sundhed og sundhedsfremmende tiltag, herunder vejledning om livsstilssygdomme.
I fællesskab laver kvinderne også mad fra deres oprindelseslande. På denne måde får kvinderne brugt deres kompetencer inden for madlavning, og vi mødes om noget vi har til fælles. Vi lærer kvinderne om sund mad, og inviterer fx foredragsholdere til at komme og tale med kvinderne om sund mad, familieliv og andre temaer. Vi tilbyder også lektielæsning for mor og barn samt fokuserer på at etablere fællesaktiviteter for mor og barn, så deres indbyrdes forhold styrkes.


Projektets succeskriterier:
Gennem fælles aktiviteter, undervisning, lektielæsning, dialog og individuelle samtaler er nogle af succeskriterierne, at:
• At der etableres kontakt til 20-25 kvinder fra målgruppen, og min. 15 kvinder deltager i flere og mindst en af projektets gennemgående aktiviteter
• At 60 % af deltagerne i følge eget udsagn øger deres viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring
• At 55 % af deltagerne i følge eget udsagn har ændret deres motions og bevægelsesvaner i en sundere retning
• At 70 % af kvinderne i følge eget udsagn oplever øget trivsel.


Første møde i følgegruppen:
I januar afholdte vi første møde med følgegruppen. Følgegruppen består af relevante aktører, der mødes og løbende giver faglig sparring til projektet. Medlemmer af følgegruppen er:
• Sharleny Stanislaus, læge
• Rikke Stougaard Olesen, ABC
• Anja Kreutzmann, sundhedsplejerske og faglig koordinator i Brøndby
• Samira Lastat, socialrådgiver
• Nils Jensen, formand for sundheds og socialudvalg i Albertslund kommune, og medlem af sundhedsrådet
• Ole Brand, cand. Polit-kandidat i Statsvidenskab fra Københavns Universitet

På mødet gennemgik vi bl.a. hvad medlemmer af følgegruppen hver især kan bidrage med for at kvalificere vores samarbejde, mainstreame projektets metoder og erfaringer til gavn for projektets målgruppe. Vi kom ind på interessante emner, så som inspiration fra et overvægtsprojekt i Brøndby, et muligt samarbejde med Indvandrermedicinsk klinik på Hvidovre Hospital og opmærksomhed på social ulighed, samt fokus på dialog og på at blive udfordret på værdier og holdninger.


Formidling af projektets resultater:
Metoder, resultater og anbefalinger bliver løbende i projektperioden formidlet ud til samarbejdspartnere, relevante aktører og interessenter. Efter den endelige evaluering bliver resultater og anbefalinger formidlet samlet til relevante aktører og interessenter, så som sundhedscentre, distriktspsykiatrien, støttekontaktpersoner, jobcentre, socialcentre, organisationer og andre frivillige foreninger, der arbejder med eller ønsker at arbejde med et tilsvarende fokus.


Mere information:
Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: h@vikc.net.

24

 

 
     
--
- message
--