Nyhedsbrev 2: Ægteskab med omhu

mail
logo

WWW.VIKC.NET

 

 
  Nyhedsbrev nr. 2 - 17 september 2013  
 
 

Hej isa,

Nyhedsbrev 2: Ægteskab med omhu

Projektet Ægteskab med omhu, der har fået bevilget 452.000 kr. fra Socialministeriet er i fuld gang og ca. midtvejs i bevillingsperioden. Projektet har fokus på at bekæmpe æresrelaterede konflikter gennem forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse. Vi har fx dialog med målgruppen om ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, social kontrol og familiekonflikter.

Aktiviteter

Vi har afholdt flere temamøder og workshops på VIKC med fokus på ligestilling, demokrati, kulturmøder m.m. Vi har haft kontakt til over 300 mennesker på forskellig vis - også folk, der ellers ikke ville have deltaget i arrangementer mv. Her er et overblik over nogle af de aktiviteter, vi har gennemført til nu:

  • Torsdagscafe: Vi havde inviteret Karin Ingemann fra Social- og Integrationsministeriet, Demokratikontoret og der deltog 25 kvinder og døtre fra centeret. Her blev Straffelovens §227 bl.a. diskuteret, hvor det blandt andet fremgår, at en straf for vold eller voldtægt "kan nedsættes eller bortfalde", hvis gerningsmanden og offeret gifter sig. Det betyder meget for os/kvinderne, især når vi kommer til Marokko - at vi ikke gør det forkert i Danmark. Hvorfor skal voldsmanden slippe for straf? Karin Ingemann rejste problemstillingen i ministeriet, da hun kom tilbage: centerets kommentarer blev taget med og nu bliver det fjernet fra loven.
  • Debatmøder - bl.a. hos kvindeforeningen Tingbjergs Eves Univers og nogle studerende fra Panum instituttet, hvor VIKC var på besøg. 50 deltagere, kvinder og deres døtre som var i alder 13-20 år. Forslaget til straffeloven om 4 års fængselstraf blev debatteret: 4 års fængsel til forældre, der udsætter deres børn for tvangsægteskaber blev drøftet. De unge deltagere tog afstand fra det - de vil aldrig stå frem og anmelde deres forældre, hvis de bliver tvangsgift - ingen ønsker at se deres forældre fængslet. Som en pige sagde: ”Min familie er min identitet – og de vil slå hånden af mig, hvis jeg står frem. Så vil jeg hellere ofre min lykke og bevare min identitet. Hvis mine forældre ikke blev straffet ville jeg gerne stå frem og sige at jeg er i mod det”.
  • Konference - Konferencen blev holdt marts 2013 på Kongsholm Gymnasium & HF, var velbesøgt med 121 gæster, og det var et blandet publikum med såvel danskere som mænd og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Velkomst ved Steen Christiansen, borgmester, Hakima Lasham Lakhrissi, projektleder præsenterede Ægteskab med omhu – og Oplæg v/ imam Elghioune Elhoussaine, formand for Muslimsk Kulturcenter (MKC): Hvad siger Islam om tvangsægteskaber? Og Oplæg v/ jurist Amina M’Harrech: Hvad siger den marokkanske lov om tvangsægteskaber? Tvangsægteskaber er ulovlige, begge parter skal være enige i ægteskabet. Det lykkedes at få nogle deltagere som normalt aldrig kommer til arrangementer, her fik mange mulighed for at danne et netværk med andre, og fik besvaret deres spørgsmål af både jurist og imam. Et resultat fra konferencen: En far tog sin datter med, fordi hun nægtede at sige ja til den ægtefælle han har valgt for hende, han oplyste datteren om, at det er hans pligt at finde en god ægtefælle til hende ifølge islam, hun rettede ham og sagde at tvangsægteskaber er ugyldige ifølge islam, og konferencen var en mulighed for at overbevise sin datter at han har ret. Faren blev chokeret og overrasket efter imamen og juristens oplæg: ”Jeg er meget glad og taknemlig for at få lov til at være med i dag på trods af, at vi ikke har tilmeldt os. Denne konference har forhindret mig i at begå en kæmpe forbrydelse mod min datter og min religion. ”
  • Juridisk rådgivning - med jurist Amina M’Harrech fra Marokko, der bl.a. oplyste om strafferammen og tvangsægteskaber – det eksisterer ikke så meget længere i Marokko som det gør her i DK – men den første generation har svært ved at give slip på ”traditionerne”. Temaer var bl.a. rettigheder i forbindelse med skilsmisse, manglende viden om rettigheder, lovgivning, regler for familiesammenføring, og rettigheder når manden gifter sig med kone nr. 2. Det var en stor succes og Amina blev efterspurgt af flere foreninger.
  • Demostation mod brandene i Albertslund - Centeret ville give kvinderne mulighed for at inddrages i en sag som vi ved at de også brænder for, men ikke tør stå frem med. "I dag handlede om at være sammen, stå sammen på gaden og vise at vi også elsker Albertslund, og vi vil være med til at bidrage til fælleskabet. Stop med at skade vores by, vi vil ikke finde os i det, var vores budskab." Kvinderne fik mulighed for at låne flotte røde hjerter af Agenda Centret, som indeholder forskellige budskaber, og kvinderne havde selv valgt hvilket hjerte de vil holde og gå med på gaden.
  • Diskussion blandt kvinderne om lærer-lockouten i april 2013.
  • Temamøder - fx om bøsser og lesbiske, ligestilling på arbejde, ligestilling i hjemmet, uddannelse, samarbejde med skoler og institutioner, menneskerettigheder, integration, netværk, depression, ansvar og forpligtelse.
  • Kultur- og samfundsfagsundervisning: VIKC´s sprogunderviser underviser VIKC´s brugere en gang om ugen i dansk kultur og samfund. Kvinderne deltager aktivt og spørger til dansk kultur og tradition, fx jul og påske, hvordan lever danske familier, hvordan fungerer ægtepar, hvad er deres roller, hvordan kræves ligestilling derhjemme, hvordan kan man stille krav og hvornår skal man sige fra?


Mentorordninger

VIKC har afholdt en introduktion om mentorordninger med detaljer om mentor og mentees roller og forventninger til hinanden. Mentee er ”ressourcesvage” kvinder med sociale problemer, ofte isolerede og har for lidt eller ingen viden omkring ligestilling og deres rettigheder. Mentorer er ”ressourcestærke” kvinder, som har en uddannelsesbaggrund og som er godt integreret i Danmark med stort kendskab til samfundet. Vi har indtil videre matchet 3 mentor-par. Vi arbejder stadig på at etablere flere mentor-par, og tager kontakt til mulige mentorer og mentees. Vi tager hensyn til sprog når mentor og mentee bliver matchet. Vi synes at det er bedst for mentee at blive matchet med en mentor, der kan hendes dialekt. På den måde sikrer vi en god kontakt og undgår sproglige misforståelser. Vi tager også hensyn til kemi mellem mentor og mentee. Mentorpar har mulighed for at mødes i vores lokaler, eller de kan også vælge at mødes andre steder. De bestemmer selv, hvor mange gange de vil mødes om måneden, og VIKC står for opfølgning. Med denne mentorordning ønsker VIKC at styrke kvindernes viden om dansk kultur, værdier og det danske samfund.

Oplysningskampagner

VIKC har holdt oplysningskampagne ved Frederiksberg Medborgers Dag. Der blev oplyst om Ægteskab med omhu´s aktiviteter. De samme oplysninger blev givet videre til gæsterne ved VIKC´s informationsbord til Albertslunds Internationale Dag i maj 2013.

Workshop om resultater og metoder

Vi afholdt workshop juni 2013, hvor vi havde inviteret etniske minoritets kvinders råd, etniske minoritets rådet, følgegruppe for ægteskab med omhu, team for uønsket ægteskaber, Integrationsrådet i Albertslund, LOKK, Tyrkisk Kulturforening, Dansk-Marokkansk kulturforeningen, pakistansk kulturforeningen, Tingbjergs Eves Univers, Dansk Kvindesamfund, Indvandrerrådgivning, Ung til Ung rådgivning for indvandrer, Kvinfo og Kvinderådet. Deltagere var: Susanne W. Fabricius, Projektleder/LOKK.; Lise Overgaard, Pæd. adm. Konsulent/ Team for uønsket ægteskaber, Jobcenter Albertslund; Britta Jørgensen, underviser; Pernille Sederberg, evaluator for projekt Ægteskab med omhu; Majbritt Brander, underviser og formand; Samira Lastat, socialrådgiver, Ballerup kommune; Rachida Louardi, pædagogstuderende og skal i praktik på et krisecenter og Hakima Lasham Lakhrissi, VIKC. De foreløbige projekt-resultater blev præsenteret og vi fik diskuteret metoder, herunder forældresamarbejdet, forebyggende indsatser og dialog.

Mere information

Hvis du ønsker mere information, har du spørgsmål om projektet eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: h@vikc.net.

Læs mere...

 
     
--
- www.vikc.net | Kontakt message
--