VIKC's blog

Udskriv

Invitation til reception

Sendt til Blog

Vestegnen Indvandrer Kvindecentret har fået sit egen lokal, derfor med stor glæde at vi inviterer alle vores medlemmer, samarbejdspartnere og andre, der har lyst til at ønske os tillykke til reception søndag den 27.marts mellem 15.00-17.00 i Oksens Kvarter 12, 2620 Albertslund.
Ser frem til at se dig/ jer

Mange hilsner
Hakima Lasham Lakhrissi, leder af VIKC

Udskriv

Indkaldelse til generalforsamling

Sendt til Blog

Vestegnen Indvandrer Kvindecentret (VIKC) holder generalforsamling

Den 20. marts 2011. kl.15.30

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmetællere

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsens beretning

Arbejdsprogram for det kommende år

Valg af forkvinde og næstforkvinde

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af intern revisor

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Tilmelding er nødvendigt og skal ske til Hakima Lasham Lakhrissi inden d.15.marts 2011 på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen vedlæg da venligst en kort beskrivelse af dig selv og fortælle hvorfor du vil stille op

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt evt. meddelelse om opstilling

af bestyrelseskandidater, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen dvs. senest d. 06. marts. Forslag sendes til Hakima Lasham Lakhrissi.

Udskriv

Isolerede etniske minoritetskvinders ulighed

Sendt til Blog

Jeg er på det tidspunkt optaget af at komme ud til isolerede kvinder med minoritetsbaggrud. Her oplever jeg ofte at disse kvinder ikke har den kontakt med det danske samfund som vi andre har.

Når man er isoleret så der er stor risiko for at man bliver deprimeret, og når man bliver ramt af depression så er det ikke så sjovt, hverken for samfundet, familie, eller venner. Det bliver dyrt for kommune, og stor set så er det børn som betaler prisen, og som bliver påvirket af deres mor/fars sygdomme, derfor synes jeg at der bør sættes mere fokus på de isolere mennesker for at få dem lidt mere ud på en eller anden måde
Med venlig hilsen
Hakima Lasham Lakhrissi.

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...