VIKC's blog

Udskriv

Indkaldelse til generalforsamling

Sendt til Blog

Vestegnen Indvandrer Kvindecentret (VIKC) holder generalforsamling

Den 20. marts 2011. kl.15.30

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmetællere

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsens beretning

Arbejdsprogram for det kommende år

Valg af forkvinde og næstforkvinde

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af intern revisor

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Tilmelding er nødvendigt og skal ske til Hakima Lasham Lakhrissi inden d.15.marts 2011 på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen vedlæg da venligst en kort beskrivelse af dig selv og fortælle hvorfor du vil stille op

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt evt. meddelelse om opstilling

af bestyrelseskandidater, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen dvs. senest d. 06. marts. Forslag sendes til Hakima Lasham Lakhrissi.

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...