VIKC's blog

Udskriv

Konference om tvangsægteskaber

Sendt til Blog

Invitation til Konference om tvangsægteskaber

og

Uddeling af Ærespriser for frivilligt arbejde til 6 kvinder, der gør en forskel

Torsdag den 14. marts 2013

Sted: Kongsholm gymnasium, Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret er i fuld gang med projekt Ægteskab med omhu, og i denne forbindelse har vi inviteret en marokkansk jurist Amina M´HARRECH til Danmark. Hun skal opdatere os om den udvikling, der er sket i Marokko inden for ligestilling, rettigheder og demokrati, og om den marokkanske/arabiske lov omkring tvangsægteskaber. Der er også mulighed for at stille Amina M´HARRECH spørgsmål, og hun tilbyder derudover individuel rådgivning hele dagen den 13. og den 15 marts 2013. Ring på tlf. 71 53 91 01 og bestil en tid til rådgivning.

Arrangementet vil også byde på uddeling af Ærespriser for frivilligt arbejde til 6 fantastiske kvinder, som har gjort en stor forskel for andre.

Vi håber at du kan deltage i konferencen og prisuddelingen. Sprog skal ikke være en barriere, derfor vil der være en arabisk-dansk tolk og en tyrkisk-dansk tolk til stede. Hvis du har brug for tolk på et andet sprog end dem vi har nævnt, så sig det gerne ved din tilmelding.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad. Tilmelding kan ske via tlf. på 71 53 91 01 eller 27 34 06 10 eller via mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Program:

§  16.00- 16.10 Velkommen v/ Steen Christiansen, borgemester

§  16.10- 16.25 Præsentation af Ægteskab med omhu v/ Hakima Lasham Lakhrissi, projektleder

§  16.25- 16.40 Oplæg v/ Imam, EL Ghiouane Houssine- Hvad siger Islam om tvangsægteskaber?

§  16.40- 16.55 Oplæg v/ jurist Amina M´HARRECH - Hvad siger den marokkanske lov om tvangsægteskaber?

§  16.55- 17.10 Kaffe pause

§  17.10-18.00 Debat med Imam, EL Ghiouane og jurist, M´Harrech

§  18.00- 18.30 uddeling af Ærespriser for frivilligt arbejde til 6 kvinder v/ Steen Christiansen, borgemester

§  18.30-20.00 Middag og Networking  

§  20.00 Tak for i aften

Med venlig hilsen

Udskriv

Invitation til Torsdagscafé 15. november:

Sendt til Blog

Til den næste torsdagscafé torsdag den 15. november kl. 12.30 – kl. 14.30, har vi inviteret kontorchef Karin Ingemann, fra Socialministeriets Demokrati-kontor. Arbejdsområderne på dette kontor omfatter forebyggelse af ekstremisme, antidemokratiske tendenser og parallelle retssamfund og fremme af medborgerskab.

Der vil være debat med Karin omkring straffelovens § 227: "Straf efter § 216-226 (voldtægt bl.a.) kan nedsættes eller bortfalde, når de personer, mellem hvilke kønslig omgængelse har fundet sted, er indtrådt i ægteskab med hinanden eller har ladet deres partnerskab registrere" samt en drøftelse af uønskede ægteskaber.

Der bliver serveret frokost under debatten. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt til Hakima Lasham Lakhrissi på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Alle er velkomne og vi håber på godt fremmøde!

Udskriv

Nyhedsbrev NR.5

Sendt til Blog

Velkommen til nyhedsbrevet fra Vestegnen Indvandrer Kvindecentrer. Her kan du få indblik i et udsnit af, hvad der sker i centret, fra arrangementer, tilbud, strategier, succeshistorier, osv.

 

Nye bevillinger.
Ægteskab med omhu har fået 452.000 kr. fra social-og integrationsministeriet. Tilskuddet dækker en 2 års periode fra september 2012 og 2 år frem. Projektets formål er at komme i dialog med unge kvinder og mænd, som er i eller er i fare for at blive udsat for tvangsægteskab. Projektet etablerer rådgivning, temamøder, kurser i demokrati og ligestilling og inddrager erfaringer fra Exchange Marokko/Danmark

 

Vi har fået 3.500 kr. fra græsrodsfonden til opvaskemaskine, som blev købt for en måned siden, og som kvinderne er rigtig glade for. Der er sendt et takkebrev til fonden.

 

Nye ansøgninger:

Vi har sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet §15.13.15.10 - PUF-puljen – 2013 under en titlen: Integration med omhu for udsatte flygtninge og indvandrerkvinder. Vi har fået bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Vi forventer at få et svar i slutningen af december.

 

Afslag:

Vi har fået afslag fra Kvinfo på vores ansøgning, som handler om at styrke de marokkanske huspiger og deres forældres viden omkring deres rettigheder. Vi har udarbejdet et nyt udkast på baggrund af  deres kommentarer og sendt en ny ansøgning. Vi forventer et svar fra dem i slutningen af november.

 

Nye frivillige:

Centret har fået en ny frivillig. Hun hedder Sharleny Stanislaus og uddannet læge. Sharleny er født og opvokset i Danmark. Sharleny er en  meget sød kvinde, som er meget interesseret i at hjælpe de kvinder, der er brugere i centret.

Hun yder rådgivning om sundhed, måle blodtryk, lægeaftaler og rådgive kvinderne om lægerapporter og hjælpe dem med at stille spørgsmål, når de er hos lægen, så de kan udnytte deres tid bedst muligt hos lægen. Hermed undgår både kvinderne og lægen at spilde tid på misforståelser og uforståelige forklaringer. Vi er rigtig glade for Sharlenys vil yde denne indsats.

 

Godkendelse af regnskab for 2011:

Regnskabet for tilskud fra socialministeriet for 2011 er blevet godkendt af ministeriet. Centret har kørt fra december 2011 og har fra januar 2012 kun kørt på frivillige ressourcer. Dette er både svært og vanskeligt, da dette kræver meget energi, tid og ressourcer, og det går udover Hakimas arbejdstid og privatliv. Så vi håber, at vi kan rejse penge til ansættelser fremover.

 

Succesfulde aktiviteter

Torsdagscaféen er stadig en succes. Brugerne har været meget glade for bl.a. Mogens Lykketofts besøg og oplæg. Embedsmand, Henrik Kyvsgaard fra Social-og Integrationsministeriet satte en spændende debat i gang, da han besøgte centret. Henrik Grunnet, direktør for udlændingestyrelsen og et lille hold medarbejdere var også på besøg i Vestegnen Indvandrer Kvindecentret og brugerne fik mulighed for at drøfte deres individuelle sager direkte med Henrik Grunnet og souschefer fra forskellige afdelinger i udlændingestyrelsen. De fik styrket deres viden omkring de nye familiesammenføringslove, som træder i kraft den 15.maj. Vi få mange tilmeldinger om torsdagen og ofte har vi ikke plads til de mange tilmeldinger.

 

Vi har også haft den amerikanske ambassadør på besøg. Hun blev godt modtaget og debatten om ”Profit Mohameds film” var meget interessant.

 

I medierne

Vi er stadig gode til at synliggøre vores aktiviteter i lokalavisen og det er vi rigtig glade for.

Kommende arrangement

Der er planlagt aktiviteter for børn i efterårsferie. En tur til zoo, biografen og en del indendørs aktiviteter.

Den 15. november får vi Karin Ingemann, kontorchef fra socialministeriet på besøg. Hun er oplægsholder til vores torsdagscafe, og det glæder vi os til.

 

Den 20.december holder vi oplæg om psykisk sundhed og sætter fokus på de psykiske symptomer og vi afslutter vi temaet med julemiddag.

 

Spørgsmål og kommentarer

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan du kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail:
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udskriv

Efterårsferie2012/ Oplæg om sundmad for mødre og deres børn

Sendt til Blog

Vestegnen indvandrer kvindecentret holder oplæg om sundmad for mødre og deres børn

Hvordan lever jeg sundt, hvorfor skal jeg det, og hvad vil koste mig at lave sund mad? Og flere andre spørgsmål blev besvaret af sundhedsformilder, Faouzia Faraji Johannsen i dag. Der var også tid til hygge, motion og fælles spisning. Børn fik nye venner, og nye legekammerater. En dejlig dag med hyggelig atmosfære for både mødrene og deres børn.

Udskriv

Efterårsferie i VIKC for mødrene og deres børn,

Sendt til Blog

Udskriv

Den amerikanske ambassadør på besøg i VIKC

Sendt til Blog

Laurie S.Fulton var på besøg i Vestegnen Indvandrer Kvindecentret i Albertslund og komme i dialog med flere af centres brugere.
Der har været en sund debat og diskussion omkring filmen og religion, kvinderne havde flere spørgsmålet omkring det, som ambassadøren havde besvaret ”Det amerikanske folk og offentlighed er ked af at stå til ansvar for en helt mands handling, sagde Laurie S. Fulton til kvinderne i center, og tilføjede:” Youtube er en socialt medie, hvor alt er åbent, også for uprofessionelle provokatørers dårlig fim”
Udskriv

Oplæg v/ Henrik Kyvsgaard

Sendt til Blog

Kom og møde Henrik Kyvsgaard i Vestegnen Indvandrer Kvindecentret  og høre om de største udfordringer der er på integrationsområdet, og deltage i diskussion om børn og unge (sprog, skole og uddannelse). Debatten afsluttes med fælles spisning. Tid. Torsdag den 24.maj kl.11.30. Arrangement er kun for kvinder.

Udskriv

Tak til Dilek Tasci

Sendt til Blog

Vores årsrapport på engelsk er nu klar, tak til Dilek Tasci for hendes store indsatser

Med venlig hilsen

VIKC

 

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...