• hej
 • 12
 • 21
 • 32
 • 38
 • 40
 • 121212
 • 03stor
 • bani
 • dsc 0004
 • dsc 0114stor
 • Vi er til for dig! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Vi er til for dig! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Vi er til for dig! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Vi er til for dig! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Vi er til for dig! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!
 • Sammenhold siger mere end ord! Vi står skulder ved skulder! Vi har tavshedspligt!

Nyheder

Udskriv

Indkaldelse til generalforsamling i VIKC

Sendt til Nyheder

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

12Dato: lørdag den 23.januar 2016

Tid: kl.12 til kl.14

Sted: Oksens Kvarter 12, 2620 Albertslund

Dagsorden:
1- Valg af dirigent
2- Valg af referent
3- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4- Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 
7- Indkomme forslag 
8- Valg af bestyrelse og suppleanter
9- Valg af revisor
10- Fastsættelse af kontingent 
11- Eventuelt

Alle har mulighed for at melde sig som kandidat til bestyrelse. Man skal sende CV og hvad de kan bidrage med til VIKC 2 uger inden GF den 23.januar 2016

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden den 15.januar 2016. Senest 8 dage før en generalforsamling, skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på VIKC.
Medlemmer kan ikke stemme pr. fuldmagt.

 

 

Add a comment (1)

Udskriv

Indvandrerkvinder kan, og tør: Bliv frue i eget hus

Sendt til Nyheder

Projekt med 42 kvinder på VIKC har været en stor succes

at blive fru i eget hus42 kvinder har deltaget i et projekt på Vestegnens Indvandrer Kvindecenter (VIKC), ”At blive frue i eget liv”.
Formålet med projektet var at forbedre kvindernes trivsel, styrke deres sociale netværk, skabe samvær samt styrke relationen mellem mor og barn, og derigennem også indirekte styrke kvindernes vej ind på arbejdsmarkedet.
Projektet, der var støttet af Trygfonden, er netop afsluttet, og ifølge folken bag viser evalueringen gode resultater for kvinderne.
Aktiviteterne har været sammensat med fokus på motion og sundhed: Træning i sunde indkøb, cykelkursus, motion, vejledning om livsstilssygdomme, mulighed for at tale med centrets frivillige læger om for eksempel sundhed og smerter, med videre.

"Mit liv er blevet rigere"

Stor tilfredshed præger kvinderne efter kurset. De lader over en bred kam forstå, at de gennem projektet har opnået øget trivsel, øget viden om livstilssygdomme, sund mad og ernæring, og at de har fået et større socialt netværk.
Jeg har endelig fundet vejen til et sundt liv”, lyder det fra en.
Mit liv er blevet rigere, og jeg føler mig ikke alene længere”, siger en anden, mens en tredje udtrykker det sådan:
Jeg er stolt af, at jeg er blevet klogere og deler min viden med min familie.”
Hele familien
”Vi har at gøre med en målgruppe af kvinder, der er marginaliseret i forhold til job, økonomi, uddannelse og sprog. Kvinderne har lært rigtig meget gennem projektet og flere er gået hjem og har pralet til deres familie over deres nye viden de har fået omkring sund livsstil", siger projektleder Hakima Lasham Lakhrissi.
"En del af kvinderne har fortalt os, at deres mænd også er begyndt at gå op i at leve sundt, efter at kvinderne har videregivet deres nye viden til dem.”
Evaluator Pernille Sederberg vurderer, at succesen blandt andet skyldes, at projektet er nået ud til hele familien, og der er flere generationer, der har deltaget i dele af projektets aktiviteter.
"Det er tydeligt, at kvinderne har stor tillid til VIKC, og at der er et kæmpe behov for det arbejde, der udføres her. Det er trygt for kvinderne at komme her, de får kompetent råd og vejledning og styrket deres viden på en masse forskellige områder", siger Pernille Sederberg.
"Centret spiller en vigtig rolle i arbejdet med at bryde isolation og ensomhed hos første generations indvandrerkvinder og deres børn og har en fortsat stor rolle i at styrke dialogen og den gensidige forståelse og dermed mindske den sociale kontrol."

Add a comment (0)

Udskriv

Workshop

Sendt til Nyheder

VIKC har arrangeret 2 workshops. Albertslund kommune har støttet begge workshops.

Workshop1 handler om uddannelse.

Hvad er uddannelse? Hvorfor er det vigtigt?

•Hvilket uddannelse passer mig bedst? Og hvad kan jeg

•Hvem kan hjælpe mig med at gå videre

•Hver deltager præsenterer sin drømmeuddannelse.

Vi har diskuteret mulighederne og vi afsluttede med fællesspisning

 

Workshop 2: Beskæftigelse og jobmuligheder

 • Hvordan opretter man en CV
 • Hvordan søger man et job
 • Hvordan finder man et job
 • Træning til jobsamtale

Deltagerne var tilfredse, og der har været positive tilbagemeldinger.

Tak til Albertslund kommune for deres støtte til vores aktiviteter 

Add a comment (0)

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Økonomisk rådgivning

VIKC tilbyder økonomisk rådgivning.
Har du brug for økonomisk rådgivning, hjælp til at søge et lån, hjælp til at bruge netbank eller noget andet som handler om økonomi, så er du velkommen til at bestille en tid hos en af centrets frivillige Finans folk. 
Økonomisk rådgivning tilbydes hver torsdag mellem kl.16.00 og 18.00. ...

Læs mere...

Juridisk rådgivning

VIKC tilbyder juridisk rådgivning.
Har du brug for juridisk rådgivning til familiesammenføring, lejeforhold, socialsager, opholdstilladelse, forældremyndighed og samvær eller andre sager, så er du velkommen til at kontakte VIKC for at bestille tid til juridiske bistand hos Centrets frivillige jurister og jurastuderende, ju...

Læs mere...

Socialrådgivning

Social rådgivning:
VIKC tilbyder fysisk og telefoniskrådgivning.
Centrets socialrådgiver og andre frivillige er villig til at hjælpe dagligt til med at rådgive og løse nogle af de problemer, du støder på i forhold til dit barns institution, skole, kommuner, udlændingeservice, og andre myndigheder... ...

Læs mere...